Bevere 1.og 2.klasse

På speidermøtene er det lek, opplevelser, fellesskap og vennskap som gjelder. Du lærer nye ferdigheter først og fremst gjennom morsomme aktiviteter og oppgaver. Noen ganger er dere kanskje ute i skogen og tenner bål sammen, synger eller hører på eventyr. Du får også ta speidermerkene for beverspeidere!

Det er alltid kompetente, trygge, voksne speiderledere sammen med beverspeiderne. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvarsfølelse og selvstendighet.

På Lye har bevere møter annenhver torsdag fra 17.30-19.00. Der tar de merker, leker og blir kjent med speiding.

Hver høst tar vi opp nye bevere på Lye. Der også mulig å bli medlem i løpet av skoleåret. Ta da kontakt med Trygve Netland som er gruppeleder her.

Enhetsledere i beverkoloni

Trygve Netland

Gruppeleder, hovedleder småspeiderflokken, leder troppen
trygvenetland@lyse.net Mobil: 98471877