Troppen 5.-10. klasse

Du er del av en patrulje som består av ca. 4–8 speidere. Sammen planlegger dere egne aktiviteter og turer. Dere finner ut hva dere er interessert i og vil lære mer om. Det kan for eksempel være orientering, lage byggverk med stokker og tau, lage film eller tenne bål uten fyrstikker.  Du får mulighet til å dra på overnattingstur helt uten voksne og være ute hele året.

Aktivitetene for speidere fra 5. klasse og oppover foregår både i patruljen og i hele troppen. Speiderne veksler mellom å løse oppgaver og ha det gøy sammen med jevnaldrende, uten eldre ledere til stede, og å gjøre ting sammen med flere og med god veiledning fra en eller flere speiderledere. Med økende alder og erfaring, får speiderne passe store utfordringer de kan løse og lære mer av. Slik vokser selvtilliten og tryggheten på egne evner, samtidig som evnen til å samarbeide med andre og ta ansvar for seg selv og andre utvikles.

De eldste speiderne i troppen får ofte ekstra ansvar og muligheter til å utvikle seg gjennom å være patruljeførere og assistenter. De leder patruljen, som sammen planlegger og gjennomfører aktiviteter og turer.

På Lye har stifinnere og vandrere møter hver tirsdag fra 17.30-19.00.

Det er for tiden fullt på denne gruppen, men om vi kan få inn flere ledere, så kan vi utvide med flere speidere 😉 Ta kontakt med Maria Netland for å stå på venteliste eller for å få mer informasjon om denne gruppen.

Enhetsledere i Troppen

Gunnar Undheim

leder stifinner/vandrer

Harald Auestad

leder i tropp og styremedlem

Jon Fosse

Leder i troppen

Trygve Netland

Gruppeleder, hovedleder småspeiderflokken, leder troppen
trygvenetland@lyse.net Mobil: 98471877